actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
Overzicht actueel
28 oktober 2005

pers bericht over de dood van elf immigranten in de vreemdelingenbewaring op Schiphol.

De Nederlandse Liga voor de Rechten van de Mens is geschokt en verontwaardigd over de tragische dood van elf immigranten die opgesloten zaten in de vreemdelingenbewaring op vliegveld Schiphol. In de nacht van 25 op 26 oktober, overleden elf zogenoemde illegale immigranten die waren gevangengezet afwachtende hun uitzetting, op afschuwelijke wijze in een brand die uitbrak in de gevangenis.

De Nederlandse overheid kan niet verklaren hoe en waarom dit heeft kunnen plaatsvinden. De minister van integratie R. Verdonk en de minister president J.P. Balkenende hebben hun diepe medeleven betuigd met de families van de overledenen. De tragische gebeurtenissen leggen echter pijnlijk bloot hoe de Nederlandse staat de mensenrechten van immigranten structureel en op permanente basis schendt.

Dit dramatische voorval vond plaats na een serie overeenkomstige tragedies in andere EU-lidstaten die bewijs zijn van de onacceptabele wijze waarop EU-lidstaten voortschrijden met hun obsessie met 'de veiligheid' en het diepe disrespect voor het leven van migranten. We zijn gewend geraakt aan een samenleving en een politiek systeem dat mensen gevangen zet enkel en alleen vanwege hun aanwezigheid op ons grondgebied. Ze worden behandeld als tweederangs mensen.

In Amsterdam wordt deze vaststelling nog eens bevestigd door de slechte veiligheidsmaatregelen in de gevangenis. Het is ondenkbaar dat een brand zich verspreid zou hebben van cel naar cel in reguliere gevangenissen. Gister werd dan ook duidelijk dat het NIBRA al in 2002 rapporteerde over de ontoereikende veiligheidsmaatregelen in de gevangenis en adviseerde hier verandering in aan te brengen.
Recente onderzoeksmissies van de FIDH, de mensenrechtencommissie van de Raad van Europa, alsook recentelijk het Europese Parlement hebben uitgewezen dat er een groeiende tendens is in EU-lidstaten om migranten op te sluiten. Zij worden veelal gevangengehouden onder inhumane omstandigheden enkel en alleen omdat zij worden beschouwd als ongewenst.

De Liga voor de Rechten van de Mens en de Europese Associatie voor de Mensenrechten verzoeken alle Europese regeringen met klem en urgentie om hun behandeling van immigranten te verbeteren, of zij het desbetreffende land nou op legale of illegale wijze binnen zijn gekomen. We vragen het Europese Parlement en de Raad dringend om de kwestie van vreemdelingengevangenissen aan te pakken. Het is tijd de serieuze verplichting na te komen dat elk mens recht heeft op respect en bescherming van zijn mensenrechten. Het parlement en de Raad moeten ondubbelzinnig weigeren elke vorm van inhumane of mensonterende behandeling te tolereren.

Vandaag roepen wij de Nederlandse regering op om de mensenrechten van ALLE mensen in Nederland, zwart of wit, legaal of illegaal, te respecteren. Tegelijkertijd verzoeken we alle EU-lidstaten om heel onmiskenbaar de politieke wil te tonen voor de verdediging van de mensenrechten en de menselijke waardigheid.

The board of the Liga voor de Rechten van de Mens.
Contact: Ruth Hopkins, mailto: ruth.hopkins@wanadoo.nl

The European Association for Human Rights (AEDH)
Contact : Dan Van Raemdonck, mailto: dvanraem@ulb.ac.be

Postbank 181128 - K.v.K. 40. 533.529

top page