actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
2004 2003 20022001 2000
Clara Meijer-Wichmann Penning 2004 voor Andries van Dantzig

De Liga voor de Rechten van de Mens heeft, in samenwerking met J'accuse, de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Penning voor 2004 toegekend aan prof. dr. Andries van Dantzig. Op 10 december, de dag van de rechten van de mens, wordt de penning aan hem uitgereikt. Dat gebeurt in Amsterdam in de Amstelkerk op het Amstelveld 10, van 17:30 tot 19:30 uur. De penning gaat vergezeld van een oorkonde, dat het juryrapport omvat. Spreker is prof.dr. J.C.M.Willems van de Universiteit Maastricht. De titel van zijn inleiding is Veiligheid, geborgenheid en gezonde opvoeding voor elk kind.
Andries van Dantzig (1920, psychiater) krijgt de penning vanwege zijn verdiensten in de strijd tegen kindermishandeling en daarmee voor zijn bijzondere bijdrage in de verdediging van de rechten van het kind.
Ter gelegenheid van de penninguitreiking komt TERECHT, het orgaan van de Liga, met een themanummer uit dat gewijd is aan kindermishandeling in haar verschillende gedaantes. Het nummer krijgt een wijde verspreiding. Een en ander gebeurt in samenwerking met J'accuse, Defence for Children International Nederland en de stichting RAAK/Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling.
Van Dantzig is mede-oprichter en voorzitter van RAAK. Deze groep ijvert voor een samenhangend beleidsplan voor de aanpak van kindermishandeling en voor de verwezenlijking van een kind respecterende samenleving.
Het themanummer van TERECHT wordt gefinancierd door de Stichting Kinderpostzegels Nederland.
In het kader van de penningtoekenning heeft Ruth Hopkins een video-interview met Andries van Dantzig gemaakt.
Zij die de penninguitreiking wensen bij te wonen, kunnen zich daarvoor aanmelden. Klik daarvoor hier voor Verslag. De toegang is gratis.