actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
Clara Meijer-Wichmann Penning 2004 voor Andries van Dantzig

Op vrijdag 10 december 2004 heeft de Liga, in samenwerking met Jšaccuse, in de Amstelkerk in Amsterdam onder grote belangstelling de CMW-Penning met de daarbij behorende oorkonde [==] uitgereikt aan Andries van Dantzig (1920, psychiater).

Bij deze gelegenheid hield prof. mr. Jan Willens de inleiding onder de titel Veiligheid, Geborgenheid en Gezonde Opvoeding voor Elk Kind [==]. Drs. Rudolf de Jong sprak de laudatio uit. Prof.dr.A. van Dantzig hield zijn dankrede [==]. Muzikale intermezzi met accordeonmuziek werden verzorgd door drie jeugdige leerlingen van de Muziekschool Amstelveen. De avond werd afgesloten met een geanimeerde receptie.
Aan Andries van Dantzig is de penning toegekend vanwege zijn verdiensten in de strijd tegen kindermishandeling en daarmee voor zijn bijzondere bijdrage in de verdediging van de rechten van het kind. Van Dantzig is mede-oprichter en voorzitter van RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling). Deze groep ijvert voor een samenhangend beleidsplan voor de aanpak van kindermishandeling en voor de verwezenlijking van een kind respecterende samenleving.

Ter gelegenheid van de penninguitreiking is een gezamenlijk themanummer Kindermishandeling van Terecht en Tijdschrift voor de Rechten van het Kind verschenen, financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Kinderpostzegels. Dit nummer bevat onder meer het interview van Ruth Hopkins met Van Dantzig onder de titel "Gemeenschapsverantwoordelijkheid voor opvoeding van kinderen" [==]. Ook heeft Ruth Hopkins een video-interview met Andries van Dantzig gemaakt [==].

top page