actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
Overzicht commentaar

Onverbloemd discrimineren?

Tweede Kamerlid Wilders wil artikel 1 van de Grondwet (het non-discriminatiebeginsel) afschaffen en vervangen door een ander artikel waarin de joods-christelijke en humanistische traditie en cultuur van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd.

Artikel 1 van de Grondwet luidt als volgt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Dit artikel afschaffen zet de deur open voor ongelijke behandeling van Nederlandse burgers en legt de bijl bij de wortels van onze democratie en rechtsstaat. Onder handhaving van artikel 1 van de Grondwet is met de huidige politieke en juridische middelen veel meer mogelijk dan ons land tot nu bereikt heeft op het terrein van immigratie en integratie.

Artikel 1 vervangen door een artikel waarin de joods-christelijke en humanistische traditie en cultuur als dominate cultuur wordt vastgelegd, zoals Wilders wil, is het paard achter de wagen spannen.

Als je toch een traditie of cultuur dominant wilt stellen, kies dan voor de universele rechten van mens en kind en de beginselen van je eigen democratie.

Onder erkenning van het belang van godsdienst en levensbeschouwing, vooral als deze zich ontwikkelen onder persoonlijke verantwoordelijkheid, is met als vertrek- en eindpunt onze eigen democratie, veel te verbeteren op het terrein van integratie, zingeving en moraliteit.

Een voorbeeld: maak het basisonderwijs voor alle jonge leerlingen tot een bron van democratische vaardigheden en attitudes. Weer uit het basisonderwijs de belerende en collectivistische beinvloeding zoals eigen aan godsdienstige opvoeding.

Je kunt beter artikel 23 van de Grondwet wijzigen dan artikel 1 van die wet. Daarmee bereik je zeker één van de doelstellingen van Geert Wilders, namelijk het afschaffen van met democratie strijdige basisscholen op godsdienstige basis.

Joop de Vries

Lelystad, maart 2006top page