actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
leden werkgroepen raadvanadvies kantoor bestuur

Leden

De Liga voor de Rechten van de Mens kent gewone leden, ereleden en donateurs. De contributie van gewone leden is € 30,-- per jaar. Dispensatie is mogelijk.

Klik op Contact, indien u zich wilt opgeven als lid of donateur van de Liga en uw adreswijziging wilt doorgeven.