actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
leden werkgroepen raadvanadvies kantoor bestuur
De Liga voor de Rechten van de Mens is een volledig rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging. Zij is bij notariële acte op 14 april 1982 opgericht, waarbij Pieter Glebbeek, Jacob Hubert Smeets en Ernst Eduard Stern als comparanten optraden. Vóór deze datum, in de jaren zeventig, bestond de Liga reeds als vereniging in minder geformaliseeerde zin. De Liga heeft een Huishoudelijk Reglement. Dat is vastgesteld op 29 april 1992 en herzien in juni 1993.
De statutaire standplaats van de Liga is Amsterdam. Adresgevens van de Liga zijn:
Minahassastraat 1
1094 RS AMSTERDAM
Tel./ Fax: +31 (0)20 6384567
E-mail: lrm@xs4all.nl
Website: www.ligarechtenvandemens.nl
Rekeningnummer Postbank: 181128
Dossiernummer Kamer van Koophandel Amsterdam: 40533529.

RSIN: 807090396
De geldmiddelen van de Liga bestaan uit contributies van leden, eventuele baten, erfstellingen, legaten en schenkingen. Als niet-gouvermentele organisatie (NGO) zoekt de Liga geen financiële steun bij overheden.

Financieel verslag 2014 zie hier