actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 

Overzicht actueel

Clara Meijer-Wichmann Penning 2006  voor twee Amsterdamse politieagenten: de brigadiers Mos Florie en Nico Sukel

De Clara Meijer-Wichmann Penning, die jaarlijks door de Liga voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de mensenrechtenorganisatie J’Accuse  wordt uitgereikt aan personen of instellingen, die erkenning verdienen bij de verdediging van de mensenrechten in Nederland, is dit jaar toegekend  aan twee brigadiers van de Amsterdamse politie:  Mos Florie en Nico Sukel. Dat is voor hun bijzondere inzet bij de bestrijding van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel. Op zondagnamiddag 10 december 2006, de Dag van de Rechten van de Mens, zal om half zes de penning met de daarbij behorende oorkonde aan hen worden overhandigd in de Amstelkerk op het Amstelveld te Amsterdam.

Mos Florie *) en Nico Sukel **) zijn wijkagenten op de Amsterdamse Wallen. Zij functioneren als  zedencontroleurs en worden daar geconfronteerd met  moderne slavernij, mensenhandel, in hun ogen na moord een van de ernstigste delicten. (Nico Sukel heeft inmiddels een andere functie bij  de Amsterdamse politie.) Hun beider bevoegdheid is beperkt tot signaleren en doorverwijzen naar JZP (de Jeugd- en Zedenpolitie). Zij ondervinden daarbij tegenwerking. Zij ervaren dat – gegeven de ernst - onvoldoende met hun bevindingen wordt gedaan, terwijl strijd tegen mensenhandel nationaal en internationaal prioriteit heeft en het aantal regels en instanties rondom mensenhandel almaar stijgt. De redenen van het veelal laten liggen van hun bevindingen zijn velerlei: te weinig capaciteit bij JZP; ondergeschikte prioriteit bij JZP, omdat andere prioriteiten zoals kinderporno meer aandacht vragen; de scoringsdrift bij de politie in verband. met de korpsconvenanten; de inkapseling van de aandacht voor mensenhandel binnen de aandachtsvelden illegale immigratie en nationale veiligheid. Mos Florie en Nico Sukel zijn van oordeel dat aan opsporing van strafbare feiten – een van de wezenlijke taken van de politie, ook als het weerbarstig en weinig spectaculair is – op de Amsterdamse Wallen beter en anders gestalte moet worden gegeven. Zij doen het hun mogelijke daarin verbetering te krijgen. Hierin hebben zij gelukkig ook reeds de nodige successen behaald.

De werkzaamheden van Mos Florie en Nico Sukel, alsmede de (on)mogelijkheden op het gebied van de bestrijding van mensenhandel, komen tot uitdrukking in het boek van Ruth Hopkins Ik laat je nooit meer gaan / Het meisje, de vrouw, de handelaar en de agent (ISBN 9044505424), met name in het voorlaatste hoofdstuk “De politietop wil de beerput blijkbaar koste wat kost dichthouden”. Ook gebeurt dat in het artikel van Ruth Hopkins in M HET MAANDBLAD VAN NRC HANDELSBLAD, oktober 2006, getiteld “Slavenhandel op de wallen / Amsterdamse politie staat machteloos tegenover loverboys”. Dit artikel is ter informatie als bijlage aan dit persbericht toegevoegd.

Bij gelegenheid van de penninguitreiking aan Mos Florie en Nico Sukel op 10 december 2006  wordt ook de jaarlijkse  Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Dit jaar wordt deze lezing verzorgd door Ties Prakken, emeritus  hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Universiteit Maastricht. Zij zal ingaan op de politieke en publieke druk op de politie en het openbaar ministerie en de effecten die dat heeft op de opsporing en vervolging, alsmede op de werkwijze van de politie.  

Het is nu voor de negentiende keer dat de Clara Meijer-Wichmann Penning wordt uitgereikt. Hier volgt de lijst met namen van de personen en instanties  aan wie in de voorbije jaren  de penning is toegekend:

 • Marjolein de Vries & Hedda van Gennep
 • Anneke Jos Mouthaan
 • Miek de Langen
 • Hans Visser
 • Lin Lap-Chew
 • Artsencollectief De Witte Jas
 • Domenica Ghdei Biidu
 • Thon Fikkerman
 • Abdou Menebhi
 • Frits ter Kuile
 • Mavyie Karaman
 • Jos Lander & Klaas Mulder
 • Ricus Dullaert
 • Theo van Boven
 • Rebecca Gomperts & Gunilla Kleiverda
 • Mies Bouhuys
 • Andries van Dantzig
 • Britta Böhler.

*) Mos Florie (1956) werktsinds 1982 bij deAmsterdamse politie. Als vrijwilligerverricht hij werkzaamheden voor het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, voor een bejaardentehuis en voor het opstarten van een financieel hulpverleningsproject voor kinderen in Moldavië. Samenwonend met zijn partner en vier katten verzorgend, doet hij aan stamboomonderzoek en verzamelt hij oude Nederlandse bankbiljetten.

**) Nico Sukel (1952),  getrouwd, vader en sinds kort grootvader, was van 1977 tot 1983 werkzaam bij het gevangeniswezen, waarvoor hij in Veenhuizen en Den Haag zijn opleidingen heeft gehad. Van 1983 tot 1988 werkte hij als parketwacht bij het arrondissementsparket in Utrecht. In 1988 is hij begonnen aan een opleiding op de politieschool. Vanaf 1990 was hij werkzaam  in Amsterdam op het toenmalige bureau Warmoesstraat. Vanaf 2005 werkt hij bij de politie-opleiding.

Utrecht, 5 november 2006

Drs. Cornelis Schavemaker, secretaris van de Liga voor de Rechten van de Mens

Arthur van Schendelstraat 227,

3511 MC UTRECHT,

t. 030 2332790 en 06 41917127

e. corschav@wanadoo.nl          

Zie www.ligarechtenvandemens.nl en  www.j-accuse.nl

Zie BIJLAGE     Uit: NRC HANDELSBLAD Maandblad M oktober 2005

 


top page