actueel
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
cover
nummer70

nummer 76
nummer 75

nummer 74
nummer 73
nummer 72
nummer 71
nummer 70


introductie

Dit themanummer over kindermishandeling is een gezamenlijke uitgave van het tijdschrift Terecht van de Liga voor de Rechten van de Mens en het Tijdschrift voor de Rechten van het Kind van de kinderrechtersorganisatie Defence for Children International Nederland. Aanleiding voor deze samenwerking is de uitreiking van de Clara Meijer-Wichmann penning 2004 door de Liga op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, aan prof. dr. Andries van Dantzig, voorzitter van RAAK. Deze penning is hem toegekend vanwege zijn verdiensten in de strijd tegen kindermishandeling en daarmee voor zijn bijzondere bijdrage aan de verdediging van de rechten van het kind.
Deze special uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland

INHOUD

Redactioneel
Gemeenschapsverantwoordelijkheid voor opvoeding van kinderen Interview met Prof. dr. A.Van Dantzig
Van pioneersrol tot voorbeeldfunctie
De centrale plek vanaf het eerste moment van zwangerschap

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Registratiegegevens 2003

De wet op de Jeugdzorg, Kans of Obstakel.
Standpunt politieke partijen op het gebied van kindermishandeling
Column: Menswaardige opvoeding, een moeilijk leerproces
Veiligheid, geborgenheid en gezonde opvoeding voor elk kind
'Clara Meijer-Wichmann Penning' voor Prof. dr. A. van Dantzig

Kindermishandeling Wereldwijd
Seksuele uitbuiting van kinderen
Aan je lot overgelaten
Een casus uit de praktijk van de kinderrechtswinkel

Ouders moeten gehersenspoeld worden (verwijderd op verzoek van auteur)
Meisjesbesnijdenis, een vorm van kindermishandeling
Mediadagboek 'Geheim Geweld'12 -21 november 2004