actueel
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact

 

nummer 76

nummer 75

nummer 74
nummer 73
nummer 72
nummer 71
nummer 70


     
     

nummer 74

Wat weten Nederlanders van Mensenrechten?

De Liga voor de Rechten van de Mens heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en met steun van de NCDO een landelijk onderzoek uitgevoerd naar wat de Nederlander van mensenrechten weet en vindt. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlander weinig kennis heeft van mensenrechten. Bovendien weet een grote groep niet hoe bij te dragen aan het beschermen van mensenrechten.

Terecht, een tijdschrift over mensenrechten in Nederland, heeft een themanummer gewijd aan de resultaten van het onderzoek. Naast reacties en columns van prominente mensenrechtendeskundigen zoals Theo van Boven, Cees Flinterman en Cees Hamelink, worden verschillende aspecten van het onderzoek belicht. Zo heeft publicist Mohammed Benzakour een column geschreven met de provocerende titel 'autochtone mensenrechten', vraagt filosofe Nanda Oudejans zich af in naam van wie de mensenrechten zijn uitgeroepen - iedereen of alleen de burgers? - schrijft journaliste Irene van der Linde over cameratoezicht en privacy en komt de rol van mensenrechten in de media en het onderwijs aan bod.
Als uitsmijter heeft de redactie van Terecht een handleiding voor individuele actie samengesteld: Eerste Hulp Bij Mensenrechtenschendingen. Van acht rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben auteurs uitgezocht wat een schending van dat recht inhoudt, waartoe de staat is gehouden en als laatste belangrijkste punt; wat JIJ kan doen. Want de door de onderzoekers gesignaleerde onwetendheid en onvermogen van Nederlanders op het gebied van mensenrechten mag natuurlijk niet voortbestaan. Wij helpen u daarbij een handje.

Wilt u een exemplaar van dit themanummer bestellen?
Dat kan bij de Liga voor de Rechten van de Mens, Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam. Tel: 020-6384567. Email: lrm@xs4all.nl

Op 9 december 2005 is het onderzoek en het eerste exemplaar van het themanummer uitgereikt aan de directeur van de NCDO, Henny Helmich in de Amstelkerk in Amsterdam.