actueel
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact

 

nummer 76

nummer 75

nummer 74
nummer 73
nummer 72
nummer 71
nummer 70


     
     

nummer 75

Terrorismenestrijding en mensenrechten

Dit themanummer over terrorismebestrijding en mensenrechten in Nederland is een eenmalig samenwerkingsverband van het mensenrechtentijdschrift Terecht van de Liga voor de Rechten van de Mens, het Procesnieuws van het Tribunaal voor de Vrede

en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Het tijdschrift kwam tot stand mede dankzij financiële ondersteuning van

het Forum voor Democratische Ontwikkeling, de Stichting Democratie en Media, de Stichting Dialoog, de Stichting Haëlla en de Stichting X min Y.Wilt u een exemplaar van dit themanummer bestellen?
Dat kan bij de Liga voor de Rechten van de Mens, Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam. Tel: 020-6384567. Email: lrm@xs4all.nl

De inhoud van het nummer kunt u ook hier downloaden.