actueel
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact

 

nummer 76

nummer 75

nummer 74
nummer 73
nummer 72
nummer 71
nummer 70


     
     

nummer 76

Mensenhandel, migratie en mensenrechten

Vrouwenhandel is een actueel onderwerp dat veel media-aandacht genereert. Meestal gaat het om het stereotype verhaal van criminelen die Oost-Europese, Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse, Aziatische, maar ook Nederlandse vrouwen misleiden met een aanbod van werk als bijvoorbeeld een barjuffrouw. Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, wordt zij hardhandig de prostitutie in gedwongen.

Om gevolg te geven aan de steeds weer terugkerende internationale roep mensenhandel te bestrijden heeft Nederland allerlei wetten en maatregelen aangenomen, een Nationaal Rapporteur Mensenhandel en een Stichting Tegen Vrouwenhandel in het leven geroepen. Er is een verblijfsvergunning speciaal voor slachtoffers van mensenhandel, sinds kort hebben we zelfs een nationaal actieplan, het heeft formeel de hoogste prioriteit binnen het politie,- en justitie apparaat.

Echter, de praktijk is een ander verhaal. In gevangenissen in Zestienhoven, Schiphol Oost, de bajesboten in Rotterdam zitten Oekraïners, Armeniërs, Egyptenaren, Bolivianen en Dominicanen die in Nederland hebben gewerkt in de schoonmaakbranche, prostitutie, horeca en de landbouw zonder een werkvergunning. Sommigen van hen worden schaamteloos uitgebuit door koppelbazen en pooiers. Nederland zet hen veelal uit na het verblijf in de gevangenis. Wat zegt deze praktijk over de effectiviteit van het internationale, Europese en Nederlandse beleid? Hoe kunnen we de mensenrechten van slachtoffers beschermen als we vreemdelingen die geen strafbaar feit hebben begaan, vastzetten? Wat zijn de dwarsverbanden tussen deze migratiepolitiek en vrouwenhandel? En: welke relaties zijn er tussen de Nederlandse en mondiale handelspolitiek waarbij arbeiders in lagelonenlanden onder erbarmelijke omstandigheden werken, en het ontstaan van arbeidsmigratie en vrouwenhandel?

Nederlandse en buitenlandse auteurs en organisaties die actief zijn op het gebied van mensenhandel, migratie en mensenrechten pogen in dit themanummer bovengenoemde vragen te beantwoorden. Zo beschrijven Amerikaanse Jacqueline Berman en de uit India afkomstige Ratna Kapur de dubbele bodems en veronderstellingen van veel nationaal en internationaal beleid. Het lijkt alsof de belangen van de vrouwen worden gewaarborgd, maar uiteindelijk staan de belangen van de staat voorop. Een aantal striptekenaars geeft hun satirische kijk op de hypocrisie van politiek en maatschappij. De organisatie BlinN (Bonded Labour in the Netherlands) wijst er op dat er veel slachtoffers van vrouwenhandel maanden en soms jaren vastzitten in vreemdelingendetentie. Bovengenoemde en vele andere auteurs hebben bijgedragen aan het themanummer over vrouwenhandel dat u hier kunt downloaden of u kunt het bestellen bij de Liga voor de Rechten van de Mens, voor slechts 4 euro.

Wilt u een exemplaar van dit themanummer bestellen?
Dat kan bij de Liga voor de Rechten van de Mens, Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam. Tel: 020-6384567. Email: lrm@xs4all.nl