11 december 2014

zie voor het verslag van de penning-uitreiking

de mooie reportage van Lokien op

http://wijzijnhier.org (even naar beneden scrollen)                    

 

In haar lezing schetste prof.dr. Marli Huijer een beeld van

Nederland met open grenzen.

Zie voor haar inspirerend verhaal deze samenvatting (in het engels)

onderstaande foto's zijn van ©Ingrid de Groot Fotografie

Uitreiking Clara Meijer- Wichmann Penning 2014

                                  

Op woensdagavond 10 december 2014 om 18.30 uur (zaal open vanaf 18.00 u) wordt

in de Vondelkerk, Vondelstraat 120-D, Amsterdam de ClaraMeijer-Wichmann Penning 2014 uitgereikt.

Deze penning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die in Nederland en onder tegenwerking van overheid of omgeving werkt aan het aan de kaak stellen en het opheffen van de schending van mensenrechten van andere personen of groepen.

Helaas blijft het vreemdelingenbeleid en uitvoering daarvan in Nederland ernstige gebreken vertonen op het gebied van mensenrechten, waarbij van overheidswege vrijwel geen pogingen voor verbetering worden ondernomen. Daarom staan dit jaar de mensenrechten centraal van vluchtelingen, die in Nederland geen verblijfsstatus hebben gekregen, maar om uiteenlopende redenen ook niet kunnen worden uitgezet. Een aantal van hen heeft het initiatief genomen om zich als groep te organiseren en in samenwerking met sympathisanten en vrijwilligers hun onmogelijke positie en mensonwaardige situatie publiekelijk onder de aandacht te brengen. Met name de initiatiefnemers en coördinatoren zijn daarbij bereid geweest om het risico van vervolging en detentie op zich te nemen.

Beide bovengenoemde organisaties hebben daarom besloten om dit jaar de Clara Meijer-Wichmann Penning toe te kennen aan de initiatiefnemer en coördinator El Mouthena als vertegenwoordiger van de Beweging  “Wij zijn hier”.   

Naast de penninguitreiking wordt op 10 december de traditionele Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Prof. dr.MarliHuijer zal in deze lezing hetbeeldschetsen van een samenleving met open grenzen enwat dat vraagt vanhaar inwoners ende nieuwkomers.

 

Het programma van deze avond is als volgt

18.00       inloop met koffie en thee 

     

18.30       opening door Hans Gaasbeek

              Abebe Beyenne, Yusuf Adam Salik, Ilhaam Aswees, Marjan Sax

21.00      einde

A.u.b.  aanmelden via e-mail aan: gerardvancranenburgh@ligarechtenvandemens.nl  

 

Hans Gaasbeek, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens

Thea Engel, voorzitter van Stichting J’accuse

 

Amsterdam, november 2014

 

Deze penning-uitreiking is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Democratie en Media